Պրոֆիլ - Արամո

aram, aramo, armo, աոամ, առամո, առամօ, արամ, արամո, արմ, առմ
Արամո
Facebook

Արամո

Բոլոր երգերը
10
Երգի անվանում
Ալբոմ
Ռեյթինգ

Յերանի

Վորտեղ գտն...

Հայնիկ Նինար

Քամին զանա

Վաղարշապատ...

Արևի տուն

Սեր, հույս...

Րուրի-րուրի

Հայկական է...

Yeri yandm

Ալբոմներ
1