Պրոֆիլ - Լուսինա

Լուսինա, Lusina,
Լուսինա
Facebook

Լուսինա

Բոլոր երգերը
6
Երգի անվանում
Ալբոմ
Ռեյթինգ

Just for fun

Գեթ մի պահ

Քեզ համար

My Guardia...

Յար քո բոյ...

Նազան իմ յարը

Ալբոմներ
1