Album - Hayi uzhe
Hayi uzhe
Hayi uzhe
Facebook
Artist:

Leyla Saribekyan

Album: Hayi uzhe
Release: 2005
Genre: National
Label: Hayi uzhe
Song Name
Artist
Popularity
Album

Coryani tsover

Hayi uzhe
3:54

Hayastans

Hayi uzhe
4:45

Hayoc ashkharh

Hayi uzhe
3:51

Hayreni hogh

Hayi uzhe
5:29

Hrazhesht

Hayi uzhe
4:34

Im Hayastan

Hayi uzhe
3:48

Karot tchampes

Hayi uzhe
3:03

Miasnutyan shurjpar

Hayi uzhe
3:41

Pshrvats eraz

Hayi uzhe
4:49

Qo achqeri mej

Hayi uzhe
3:20

Spasum

Hayi uzhe
4:04

Tesilq

Hayi uzhe
4:03