Album - Chem tesel, chem lsel, inch asem
Chem tesel, chem lsel, inch asem
Chem tesel, ch...
Facebook
Artist:

H.A.Y.Q.

Album: Chem tesel, chem lsel, inch asem
Release: 2008
Genre: RAP
Label: Chem tesel, chem lsel, inch asem
Song Name
Artist
Popularity
Album

Chem tesel, chem lse...

Chem tesel, chem ...
0:51

H.A.Y.Q

Chem tesel, chem ...
4:01

U ampel e verevum

Chem tesel, chem ...
3:54

Matucoghuhin

Chem tesel, chem ...
3:59

Nor Hayastan (skit)

Chem tesel, chem ...
1:04

Nor Hayastan

Chem tesel, chem ...
3:48

Chi khosum hets

Chem tesel, chem ...
3:55

2 partadir ban - qun...

Chem tesel, chem ...
3:23

Du asa ha,togh Yerev...

Chem tesel, chem ...
3:21

Hogi em dardzel (skit)

Chem tesel, chem ...
0:45

Hogi em dardzel

Chem tesel, chem ...
4:38

Hamergis ore

Chem tesel, chem ...
3:28

Ush e...(new hayqmix)

Chem tesel, chem ...
3:24

Himar aghjik (outro)

Chem tesel, chem ...
0:42