Profile - Tatoul Avoyan

Թաթուլ, Ավոյան, Թաթուլ Ավոյան, Tatoul, Tatul, Avoyan, Tatoul Avoyan, Tatul Avoyan,
Tatoul Avoyan
Facebook

Tatoul Avoyan

All songs
99
Song Name
Album
Popularity

Momer + Jan ...

Sharan

Ampery yelan

Akhper jan

Varder berem

Sirem shoyem

Havatam

Ognir Astvats

Ampern yelan...

Amachkot agh...

Achqs qo tch...

Yeraz-yeraz

Kamac-kamac

Qo sery

Aghachum em

Gaghtni mna

Meghrit khatr

Chem-chum anes

Aghjiknery h...

Lsir-lsir

Sev or

Qezanic taqun

Pandukht

Garun e

Anush

Yeraz

Darnacel e a...

Hishatak yerg

Aghjik jan

Du vor kair

Sev acherd

Sirun peri

Yes ergich e...

Ari jan ari

Yes-yes

Boyd chinar

El mi ushana

Imanam - imanam

Mayrik

Zepyurn e sh...

Tarapum em c...

Yet ari

Hayerin

Jeyran yars

Sharan 2

Man es galis

Bzhishk aghjik

Sev acherd

Tagavor hayrs

Ter Astvats

Astgheri pes

Siro yeraz

Unem chunem

Mayr im

Du heracar

Dzayn tur he...

Qaghcr bala

Khachi mot

Sirts darder...

Baliknerin

Dzayns lsir

Varder qaghelov

Qef anenq

Musalercin

Heros Andranik

Tatouli pare

Du menak es

Inch arir yar

Garnanakanch...

Qez sireci

Mots nstir

Ynker, keght...

Shurjpar

Hogus huysn es

Toghnem heranam

Kanchum em ari

Mi qnqush yeraz

Yerazis mej

Lusin es

Ches khosum

Mer bazhanma...

Ynker anbazhan

Meghavor chem

Ays nor tarin

Yerku zuyg a...

Sokhak em va...

Parvir-parvir

Astvats im

Arevi shogh ka

Chka meky

Nazan im yar

Hayastan

Chem uzum

Nor tari

Liannayi his...

Jan Hayastan

Spitak tsaghik

Khghtcha indz

Pagh andzrev