Songs
Ani  -  Ara Gevorgyan
4:40
Yerevandashat  -  Ara Gevorgyan
5:27
Vagharshapat  -  Ara Gevorgyan
5:43
Sis  -  Ara Gevorgyan
5:07
Siro hrashq  -  Ara Gevorgyan
4:45
Shirakavan  -  Ara Gevorgyan
5:31
Sevan  -  Ara Gevorgyan
3:41
Nazani (Sayat-Nova)  -  Ara Gevorgyan
3:52
Kars  -  Ara Gevorgyan
5:03
Bagaran  -  Ara Gevorgyan
4:39
Artashat (bonus)  -  Ara Gevorgyan
5:09
Artashat  -  Ara Gevorgyan
5:14
Van  -  Ara Gevorgyan
4:09
Tsovic tsov  -  Ara Gevorgyan
5:22
Sardarapat  -  Ara Gevorgyan
3:36
Ov hayoc ashkharh  -  Ara Gevorgyan
4:06
Mush  -  Ara Gevorgyan
5:11
Musaler  -  Ara Gevorgyan
4:34
Arcakh  -  Ara Gevorgyan
6:08
Lernapar  -  Ara Gevorgyan
3:52
Armavir  -  Ara Gevorgyan
3:46
Ani  -  Ara Gevorgyan
4:58
Adana  -  Ara Gevorgyan
6:59
Moldova adana  -  Ara Gevorgyan (ft.Vita...
7:06
Italy adana  -  Ara Gevorgyan (ft.Tato)
7:11
Spain adana  -  Ara Gevorgyan (ft.Oles...
7:06
Germany adana  -  Ara Gevorgyan (ft.Kai ...
7:05
Finland adana  -  Ara Gevorgyan (ft.Inka)
7:04
Armenia adana  -  Ara Gevorgyan (ft.Gegh...
7:08
Israel adana  -  Ara Gevorgyan(ft.Ester...
7:06
7:06
Bulgaria adana  -  Ara Gevorgyan (ft.Cvet...
7:03
Adana (all participants)  -  Ara Gevorgyan
7:04
Turkey adana  -  Ara Gevorgyan
7:06
Avarayr  -  Ara Gevorgyan
4:46
Yerevan  -  Ara Gevorgyan
5:57
Khor Virap  -  Ara Gevorgyan
6:59
Tigranakert  -  Ara Gevorgyan
6:40
Ter voghormea  -  Ara Gevorgyan
4:45
Musaler  -  Ara Gevorgyan
5:39
Matur-tukh manuk  -  Ara Gevorgyan
4:54
Dvin  -  Ara Gevorgyan
7:18
Tsovic tsov  -  Ara Gevorgyan
5:48
Armavir  -  Ara Gevorgyan
5:01
Adana  -  Ara Gevorgyan
7:04
Sardarapat  -  Ara Gevorgyan
4:11
Requiem  -  Ara Gevorgyan
6:15
Mush  -  Ara Gevorgyan
5:34
Makhmur aghjik  -  Ara Gevorgyan
9:08
Lernapar  -  Ara Gevorgyan
5:14
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16