Songs
Kapuyt erkinq  -  Arame
5:02
Mek-mek  -  Arame
3:13
Mi Qich Ser  -  Arame
4:06
Ur gnam  -  Arame
4:16
Vayri varder  -  Arame
3:56
Du heru es  -  Arame
3:52
Im arev  -  Arame
4:03
Vonc anem  -  Arame
3:11
Ur gnac  -  Arame
3:26
Gegheckuhun  -  Arame
4:08
Zov gisher e  -  Arame(ft. Arminka)
3:52
Arajin Hambuyr  -  Arame
3:42
Sirelu em  -  Arame
4:24
Aranc Qez  -  Arame
3:53
Qonn em  -  Arame
3:39
Im Miak  -  Arame
3:40
Shurtert  -  Arame
3:49
Vart Nazeli  -  Arame
4:10
Mnas Barov  -  Ara Martirosyan
4:45
Bala Bala  -  Ara Martirosyan
3:35
4:13
Kam  -  Anahit Simonyan
3:26
Anavart patmutyun  -  Anahit Simonyan
4:08
Nor Tari  -  Anahit Simonyan
4:09
Asa vor sirum es  -  Anahit Simonyan
4:14
Spasir, lsir  -  Anahit Simonyan
3:44
Lav e ush qan yerbeq  -  Anahit Simonyan
4:32
Asta La Vista  -  Anahit Simonyan
4:12
Antsanot Ancord  -  Anahit Simonyan
4:28
Tghaya  -  Anahit Simonyan
3:42
Et ari  -  Anahit Simonyan
4:12
Sirir indz  -  Anahit Simonyan
3:32
Siro husher  -  Anahit Simonyan
4:46
Ari pari  -  Anahit Simonyan
3:30
Chem havatum  -  Anahit Simonyan
3:54
Du Gites  -  Armo Hoveyan
3:31
4:19
Let me sing  -  Armine Nahapetyan(a.k....
4:10
Love sea  -  Arminka
4:35
3:43
4:30
Candles lit for you  -  Armine Nahapetyan(a.k....
3:28
3:30
3:17
4:30
4:47
3:38
3:48
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68